Browsing Events

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
     
1

2

3

4

5
6
7
8
9
10

11

12
13

14

15
16
17

18

19
20
21
22
23
24

25

26
27
28
29
30

Friday Nov 1, 2019

 • 1st Friday Communion Calls

  Friday Nov 1, 2019 All day

 • All Saints Day

  Friday Nov 1, 2019 All day

 • All Saints Day Mass

  Friday Nov 1, 2019 8:00 AM to 9:00 AM

 • All Saints Day Mass

  Friday Nov 1, 2019 7:00 PM to 8:00 PM

Saturday Nov 2, 2019

 • 1st Saturday Mass

  Saturday Nov 2, 2019 9:00 AM to 10:00 AM

Sunday Nov 3, 2019

 • Middle School Religious Education

  Sunday Nov 3, 2019 11:00 AM to 1:00 PM

Monday Nov 4, 2019

 • RCIA

  Monday Nov 4, 2019 7:00 PM to 9:00 PM

Sunday Nov 10, 2019

 • Middle School Religious Education

  Sunday Nov 10, 2019 11:00 AM to 1:00 PM

 • Youth Group

  Sunday Nov 10, 2019 6:00 PM to 8:00 PM

Monday Nov 11, 2019

 • RCIA

  Monday Nov 11, 2019 7:00 PM to 9:00 PM

Wednesday Nov 13, 2019

 • 1st Reconciliation Parent and Child Activity

  Wednesday Nov 13, 2019 6:00 PM to 7:30 PM

Thursday Nov 14, 2019

 • 1st Reconciliation Parent and Child Activity

  Thursday Nov 14, 2019 6:00 PM to 7:30 PM

Sunday Nov 17, 2019

 • Middle School Religious Education

  Sunday Nov 17, 2019 11:00 AM to 1:00 PM

 • Youth Group

  Sunday Nov 17, 2019 6:00 PM to 8:00 PM

Monday Nov 18, 2019

 • RCIA

  Monday Nov 18, 2019 7:00 PM to 9:00 PM

Sunday Nov 24, 2019

 • Youth Group

  Sunday Nov 24, 2019 6:00 PM to 8:00 PM

Monday Nov 25, 2019

 • RCIA

  Monday Nov 25, 2019 7:00 PM to 9:00 PM